ZAMÓWIENIE szkoleń i audytu

ZAMÓWIENIE: - szkolenie otwarte, zamknięte i audyt

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
1. Opłata za I półrocze 2019 - 1.082,40 zł (z vat)
Promocja !
2. Opłata za cały 2019r. - 1.476,00 zł (z vat)
Numer oferty :

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY / DANE KONTAKTOWE

Nazwa i adres firmy lub adres osoby zamawiającej w celu wystawienia faktury VAT
NIP:
Telefon:
Fax:
E-mail:

FORMA WPŁATY

razem:
Zapłata przelewem
przelew dnia:
konto:
PKO BP SA O/Sztum
nr rachunku:
33 1020 1778 0000 2002 0004 9932

UWAGI


Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z działalnością szkoleniową JAKRO, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych, przez JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski, jako administratora danych osobowych, adres: 80-298 GDAŃSK ul. Mjr. M. Słabego 15 A/19 tel. 601-966-785, mail: szkolenia@jakro.com.pl
Posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zapoznałam się z Informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych oraz moich prawach z tym związanych na stronie www.jakro.com.pl
Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych, w tym, w celu utrzymywania kontaktów, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług
Upoważniam JAKRO SZKOLENIA AUDYT do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od JAKRO SZKOLENIA AUDYT informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.) oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r. poz. 1907 ze zm.).