ZAMÓWIENIE szkoleń i audytu

ZAMÓWIENIE: - szkolenie otwarte, zamknięte i audyt

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
1. Opłata za I półrocze 2019 - 1.082,40 zł (z vat)
Promocja !
2. Opłata za cały 2019r. - 1.476,00 zł (z vat)
Numer oferty :

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY / DANE KONTAKTOWE

Nazwa i adres firmy lub adres osoby zamawiającej w celu wystawienia faktury VAT
NIP:
Telefon:
Fax:
E-mail:

FORMA WPŁATY

razem:
Zapłata przelewem
przelew dnia:
konto:
PKO BP SA O/Sztum
nr rachunku:
33 1020 1778 0000 2002 0004 9932

UWAGI


Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z działalnością szkoleniową i wydawniczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia - Wydawnictwo JAKRO z siedzibą w Sztumie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych, w tym, w celu utrzymywania kontaktów, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo JAKRO Jacek Kropkowski, jako administratora podanych danych osobowych adres: 82-400 Sztum ul. Lipowa 3 tel. 601-966-785 mail: wydawnictwo@jakro.com.pl

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Upoważniam Ośrodek Szkolenia - Wydawnictwo JAKRO do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa JAKRO informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.) oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r. poz. 1907 ze zm.).