Firma Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo JAKRO od 1996r. wydawała w formie książkowej, obszerny zbiór uaktualnianych przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego oraz kwartalne KOMENTARZE. Zgodnie z życzeniem naszych Czytelników, począwszy od 2012r. zbiory przepisów są udostępniane Uczestnikom szkoleń w formie elektronicznej wraz z comiesięczną AKTUALIZACJĄ, którą należy pobrać z naszej strony internetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych przepisów prawnych, korzystając z serwisu internetowego www.jakro.com.pl.

Użytkownik serwisu e-jakro po zalogowaniu, ma dostęp do naszego serwisu JAKRO, zawierającego aktualne przepisy prawne z zakresu prawa pracy, RODO i ubezpieczeń społecznych, które są co miesiąc aktualizowane, bieżące wskaźniki i stawki oraz wiele przydatnych komentarzy, interpretacji, decyzji i orzeczeń.

Dodatkowo udostępnimy zbiory archiwalne, które zostały zamieszczone w wydawanych książkach: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z lat 2006-2011 i KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat 1927-1998. Udostępnimy również KOMENTARZE do przepisów prawnych oraz OPRACOWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i ochrony danych osobowych, zgłaszane i omawiane na szkoleniach, organizowanych dla Płatników składek, służb kadrowo-płacowych i doradców podatkowych.

W 2019r. zmieniono nazwę z: Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo JAKRO na: JAKRO SZKOLENIA AUDYT oraz zmieniono nazwę udostępnianego zbioru przepisów z: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – PRAWO PRACY – RODO – KONTROLA na: KODEKS JAKRO. Zmiany zostały podyktowane faktem, że do naszej oferty zostały wprowadzone szkolenia zamknięte i audyty bezpośrednie w siedzibie Zamawiającego.

JAKRO SZKOLENIA AUDYT w swojej ofercie posiada szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia online. Terminy i miejsca szkoleń są podawane na stronie www.jakro.com.pl. Szkolenia online są prowadzone w czasie rzeczywistym ale dzięki temu, że są nagrywane, można je odtwarzać przez okres tygodnia w dowolnym czasie, po zalogowaniu na platformie:

https://jakro.clickmeeting.com/