Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo JAKRO od 1996r. wydawało w formie książkowej, obszerny zbiór uaktualnianych przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego oraz kwartalne KOMENTARZE. Zgodnie z życzeniem naszych Czytelników, począwszy od 2012r. zbiory przepisów są udostępniane Uczestnikom szkoleń w formie elektronicznej wraz z comiesięczną AKTUALIZACJĄ, którą należy pobrać z naszej strony internetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Użytkownik, ma zawsze dostęp do aktualnych przepisów prawnych, korzystając z serwisu internetowego jakro.com.pl.

WIDEOSZKOLENIA - Można korzystać z wideoszkoleń, mając dostęp do internetu w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Użytkownik sam decyduje, czego chce się uczyć, wybierając konkretne lekcje, aby szybko uzyskać rozwiązanie danego zagadnienia. Użytkownik ma dostęp do wszystkich materiałów wideo w okresie użytkowania, dzięki czemu można bezpiecznie realizować bieżące obowiązki wobec pracowników, ZUS, PIP, US i UODO. Szkolenia i lekcje tematyczne trwają od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od zagadnienia i Użytkownik sam wybiera interesujące go filmy. Omawiane są zagadnienia prawne, oparte o najnowsze przepisy, decyzje właściwych organów oraz orzecznictwo sądowe. Organizowane szkolenia specjalistyczne dla pracodawców, służb kadrowych, płacowych oraz doradców podatkowych, na terenie całego kraju, stanowią podstawę do przygotowania na wysokim poziomie wideoszkolenia wraz z licznymi przykładami praktycznymi.

Użytkownik serwisu e-jakro po zalogowaniu, ma dostęp do naszego serwisu JAKRO, zawierającego aktualne przepisy prawne z zakresu RODO, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które są co miesiąc aktualizowane, bieżące wskaźniki i stawki oraz wiele przydatnych komentarzy, interpretacji, decyzji i orzeczeń.

Dodatkowo udostępnimy zbiory archiwalne, które zostały zamieszczone w wydawanych książkach: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z lat 2006-2011 i KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat 1927-1998. Udostępnimy również KOMENTARZE do przepisów prawnych oraz OPRACOWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i ochrony danych osobowych, zgłaszane i omawiane na szkoleniach, organizowanych dla Płatników składek, służb kadrowo-płacowych i doradców podatkowych.

W 2019r. zmieniono nazwę z: Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo JAKRO na: JAKRO SZKOLENIA AUDYT oraz zmieniono nazwę udostępnianego zbioru przepisów z: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – PRAWO PRACY – RODO – KONTROLA na: KODEKS JAKRO. Zmiany zostały podyktowane faktem, że do naszej oferty zostały wprowadzone szkolenia zamknięte i audyty bezpośrednie w siedzibie Zamawiającego.