NASZA OFERTA W LATACH 2007-2012

zbiory archiwalne, do pobrania po zalogowaniu do serwisu e-jakro01) KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Wydanie: 2012-01
Zgodnie z życzeniem naszych Czytelników, począwszy od 2012r. zbiory przepisów będą udostępniane w formie elektronicznej. Proponujemy zamówienie KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH na płycie CD-ROM, plus bieżącą, comiesięczną AKTUALIZACJĘ, która będzie wysyłana na wskazany przez Państwa e-mail oraz do pobrania z naszej strony internetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Nabywca KODEKSU UBEZPIECZEŃ, będzie miał zawsze dostęp do aktualnych przepisów prawnych, korzystając z serwisu internetowego jakro.com.pl.

02) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZEŃ
Wydanie: 2011-12
W 2011r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

03) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZEŃ
Wydanie: 2011-09
W 2011r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

04) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2011-06
W 2011r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

05) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZEŃ
Wydanie: 2011-03
W 2011r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

06) KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Wydanie: 2011-01
Wydawnictwo JAKRO w Sztumie opracowało obszerny zbiór ujednoliconych przepisów prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków. Przepisy zawarte w KODEKSIE UBEZPIECZEŃ będą kwartalnie uaktualniane w KOMENTARZACH. KODEKS zawiera INDEKS wprowadzonych zmian w przepisach prawnych - od 1999r. Najnowsze zmiany przepis?w, dokonane w 2010r. zostały oznaczone w treści KODEKSU grubszym drukiem.

07) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2010-12
W 2010r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

08) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2010-09
W 2010r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

09) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2010-06
W 2010r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

10) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2010-03
W 2010r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

11) KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Wydanie: 2010-01
Wydawnictwo JAKRO w Sztumie opracowało obszerny zbiór ujednoliconych przepisów prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków. Przepisy zawarte w KODEKSIE UBEZPIECZEŃ będą kwartalnie uaktualniane w KOMENTARZACH. KODEKS zawiera INDEKS wprowadzonych zmian w przepisach prawnych - od 1999r. Najnowsze zmiany przepisów, dokonane w 2009r. zostały oznaczone w treści KODEKSU grubszym drukiem.

12) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2009-12
W 2009r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

13) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2009-09
W 2009r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

14) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2009-06
W 2009r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

15) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2009-03
W 2009r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

16) KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Wydanie: 2009-01
Wydawnictwo JAKRO w Sztumie opracowało obszerny zbiór ujednoliconych przepisów prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków. Przepisy zawarte w KODEKSIE UBEZPIECZEŃ będą kwartalnie uaktualniane w KOMENTARZACH. KODEKS zawiera INDEKS wprowadzonych zmian w przepisach prawnych - od 1999r. Najnowsze zmiany przepis?w, dokonane w 2008r. zostały oznaczone w treści KODEKSU grubszym drukiem.

17) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2008-12
W 2008r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

18) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZEŃ
Wydanie: 2008-09
W 2008r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

19) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2008-06
W 2008r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

20) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2008-03
W 2008r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

21) KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Wydanie: 2008-01
Wydawnictwo JAKRO w Sztumie opracowało obszerny zbiór ujednoliconych przepisów prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków. Przepisy zawarte w KODEKSIE UBEZPIECZEŃ będą kwartalnie uaktualniane w KOMENTARZACH. KODEKS zawiera INDEKS wprowadzonych zmian w przepisach prawnych - od 1999r. Najnowsze zmiany przepisów, dokonane w 2007r. zostały oznaczone w treści KODEKSU grubszym drukiem.

22) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2007-12
W 2007r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

23) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZE
Wydanie: 2007-09
W 2007r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

24) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZEŃ
Wydanie: 2007-06
W 2007r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

25) KOMENTARZ do KODEKSU UBEZPIECZEŃ
Wydanie: 2007-03
W 2007r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE zawierające aktualizację przepisów prawnych i komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do KODEKSU, Nadal zostanie zachowana forma pytań i odpowiedzi na zagadnienia problematyczne, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków.

26) KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Wydanie: 2007-01
Wydawnictwo JAKRO w Sztumie opracowało obszerny zbiór ujednoliconych przepisów prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatków. Przepisy zawarte w KODEKSIE UBEZPIECZEŃ będą kwartalnie uaktualniane w KOMENTARZACH. KODEKS zawiera INDEKS wprowadzonych zmian w przepisach prawnych - od 1999r. Najnowsze zmiany przepisów, dokonane w 2007r. zostały oznaczone w treści KODEKSU grubszym drukiem.

27) KAPITAŁ POCZĄTKOWY
zbiór przepisów z lat 1927 - 1998
Wydanie:
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu zbiór przepisów prawnych, określający zasady naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, obowiązujące przed wprowadzeniem reformy systemu ubezpieczeń w 1999r. Opracowanie jest niezbędne dla prawidłowej klasyfikacji składników wynagrodzeń pracowników, występujących w dokumentach płacowych z odległych lat, w trakcie wystawiania zaświadczeń, do naliczenia KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO.